Målstyret undervisning

Alle aktiviteter og designforløb forholder sig til, at undervisningen skal være målstyret. Derfor er der opsat tydelige mål for undervisningen:

  • Færdigheds- og vidensmål
  • Lærerhenvendte læringsmål
  • Tegn på læring
  • Elevhenvendte læringsmål

Færdigheds- og vidensmål (lærerversion)

Til alle aktiviteter og designforløb tages der udgangspunkt i to-tre færdigheds- og vidensmål, som er valgt ud fra fagets tre kompetenceområder. Disse mål vil ofte være valgt på tværs af kompetenceområder og faser, da der inden for samme aktivitet eller designforløb oftest arbejdes inden for flere områder.

Ved at der arbejdes på tværs af kompetenceområder, færdigheds- og vidensmål og faser sikrer portalens undervisningsindhold dynamiske og alsidige læringssituationer, hvor fokus både kan ligge på elevernes progression i håndværksmæssige færdigheder, på deres viden om forskellige materialer og på designprocesser.

Lærerhenvendte læringsmål og Tegn på læring (lærerversion)

I lærerversionen præsenteres de lærerhenvendte læringsmål, som tager afsæt i de valgte færdigheds- og vidensmål. Læringsmålene er et redskab til læreren, så denne kender målet for elevernes læring i aktiviteten eller designforløbet, og de to læringsmål understøttes altid af tre niveauinddelte eksempler på tegn på læring.

Tegn på læring er, på samme måde som lærerens læringsmål, et redskab til, at læreren har nogle konkrete holdepunkter til at understøtte sine observationer af den læring, der udspiller sig i læringsrummet og for den enkelte elev.

I lærerversionen til de enkelte forløb og aktiviteter vil der være et link til et skema, der viser færdigheds- og vidensmål, læringsmål og tegn på læring. Se et eksempel på et skema her.PNG Lær-at-lave-pomponer-NY

Elevhenvendte læringsmål (elevversion)

Vha. læringsmål formuleret i øjenhøjde tydeliggør elevversionerne for eleven, hvad denne skal lære og arbejde hen imod. Ved at arbejde med synlige læringsmål på elevniveau gøres læreprocessen nærværende for eleverne. Dette skal være med til at generere en større indsigt, merværdi og selvstændighed for den enkelte elev i selve læreprocessen.