Evaluering

I faget Håndværk og design kan der evalueres på mange forskellige måder, og til alle aktiviteter og designforløb vil der være knyttet et eller flere eksempler på, hvordan en evaluering kan foregå.

Med udgangspunkt i punktet Evaluering i fagets færdigheds- og vidensmål, hvor der er fokus på, at eleverne har viden om præsentationsformer og viden om evaluering og vurdering af produktets værdi for andre, arbejder portalen målrettet med mange forskellige vinkler på disse to mål. Der lægges vægt på, at eleverne præsenteres for mange forskellige tilgange til, hvordan et produkt, en kreativ proces, et design m.m. kan evalueres. Det kan være i form af en udstilling, et skriftligt materiale, en præsentation, en konkurrence, fælles evaluering, en fotoudstilling eller andet.

Designmappen som evalueringsværktøj

Vi anbefaler at inddrage og arbejde med det værktøj, som her kaldes Designmappen. Ideen og tanken er, at hver elev har en designmappe, som de udsmykker og personliggør. I den skal alle arbejdsprocesser indsættes, fx arbejdsbeskrivelser, skitser, moodboards, arbejdsprøver, ideer, mindmaps, skriftligt arbejde, billeder osv.

Designmappen skal ikke opfattes som en portfolio, men som elevens personlige arbejdsredsredskab til sin egen og fagets kontinuerlige progression inden for de tre kompetenceområder, forarbejdning, materialer og design.