Årsplan 4. klasse

skoleåret 2016/2017

Dette forslag til en årsplan for 4. klasse tager udgangspunkt i færdigheds- og vidensmål efter 4./5./6./7. klassetrin på tværs af fagets tre kompetenceområder med hensyn til de tværgående temaer.

Det vil være forskelligt fra klasse til klasse og fra elev til elev, hvor lang tid der arbejdes med de enkelte aktiviteter og forløb. Derfor skal årsplanen opfattes som vejledende.

Uge 33: Velkommen til Håndværk og design-faget

Lektioner

Ca. 2

Varighed

1 uge

Fortæl eleverne om faget, og hvad det betyder, at to fag er blevet til et. Du kan læse mere om det her.

Årsplanen

Vis eleverne årsplanen, og tal med dem om de forskellige aktiviteter og forløb, som I skal arbejde med i løbet af året. Print den evt., og bed eleverne om at sætte den i deres designmappe.

Designmappen

Udlevér et ringbind med plasticlommer på for- og bagside, så eleverne kan selv kan designe mappens omslag. Aftal evt. med billedkunstlæreren, at dette må gøres i skoleårets første billedkunsttimer.

Krav til designmappens for- og bagside: Tydeligt for- og efternavn, klasse og årstal; noget, der fortæller noget om den person, som udsmykker mappen; at mappen tilhører faget Håndværk og design.

Lad eleverne bruge aviser (typografi), magasiner (illustrationer), farveblyanter, tusser, fedtfarver, akvarelmaling m.m. til designet.

Læs mere om designmappen her.

Portalen

Vis eleverne portalen, og fortæl dem, hvordan den er bygget op, og hvordan den skal anvendes. Tag udgangspunkt i årets første designforløb: String Art, og tal med eleverne om:

  • at portalen er en resurse for elever og lærere, men at det primære fokus er på håndens arbejde.
  • at der er opstillet tydelige mål for alle aktiviteter og designforløb, så de altid kan se, hvad de skal lære.
  • at der er en elevversion af hver aktivitet og hvert forløb, som de både kan tilgå i undervisningen og hjemme.
  • at der også er en lærerversion, men det er kun læreren, der bruger denne.
  • at de skal arbejde skiftevis med aktiviteter og designforløb, så de lærer teknikker og håndværksmæssige færdigheder såvel som designprocesser.
  • at der altid er komplette materiale- og værktøjslister.
  • at der er videoer, arbejdsbeskrivelser, arbejdstegninger, links m.m.

Uge 34-36: Introduktion til at save og sømme

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

Designforløbet String Art

I dette designforløb skal eleverne designe et String Art-produkt.

Der er fokus på, at eleverne ud fra inspiration skitserer egne ideer til et motiv, som overføres til en træplade vha. søm og garn.

Lær at save, sømme, bore og slibe

Lær at male på træ

String Art

Uge 37-39: Introduktion til at flette

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

Flet en bordskåner

I denne aktivitet skal eleverne vha. teknikken fletning og gamle tekstiler skabe en bordskåner.

Der er fokus på, at eleverne forstår vigtigheden af at genbruge materialer frem for at købe nyt, således at de fremstiller eget garn og fletter det.

Flet en bordskåner

Uge 40-41: Designprocesredskab: Moodboard

Lektioner

Ca. 4

Varighed

2 uger

Lav et efterårs-moodboard

I denne designprocesaktivitet introduceres eleverne til, hvordan man kan bruge og arbejde med det visuelle redskab moodboard i sin designproces. Moodboardet anvendes i en række af portalens designforløb.

Moodboard

Uge 43-45: Introduktion til at save, slibe og bore

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

Lav træinitialer

I denne aktivitet skal eleverne designe en skabelon med deres eget initial. Der er fokus på, at eleverne selvstændigt arbejder med at designe en skabelon samt lærer at håndtere en dekupørsav.

Lær at save, sømme, bore og slibe

Sav initialer i træ

Uge 46-51: Tema: Jul

Lektioner

Ca. 12

Varighed

6 uger

Lav nisser af rundstokke og Lav julepynt i filt

I ugerne op til jul foreslår vi ovenstående to aktiviteter, men på portalen (Tema/Jul), er der mange flere aktiviteter at tilgå.

I aktiviteten ”Lav nisser af rundstokke” skal eleverne enten vha. rundstok eller en gren fra naturen skabe en personlig nisse med udtryk. De skal også lave rekvisitter i bløde materialer, som nissen skal bære.

I aktiviteten ”Lav julepynt i filt” sys der i hånden, og der arbejdes med dekoration. Der kan frit vælges mellem at sy et julehjerte, en snemand og en engel.

Lav nisser af rundstokke

Lav julepynt i filt

Uge 1-4: Introduktion til at brodere

Lektioner

Ca. 8

Varighed

4 uger

Lær at brodere og Brodér dit eget motiv 1

I denne aktivitet skal eleverne afprøve og arbejde med kantsting, korssting, sildebenssting og fladsyning. Vha. de tillærte broderiteknikker skal eleverne designe og brodere deres eget motiv.

Lær at brodere

Brodér dit eget motiv 1

Uge 5-6-8: Designforløb: Papirbroderi

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

I dette designforløb skal eleverne møde kunsthåndværker Tine Wessel, som fremviser sin designproces i arbejdet med papirbroderi. Der er fokus på, at eleven fremstiller sit eget produkt ud fra et oplæg, og at eleven kan forholde sig til sin egen designproces.

Papirbroderi

Uge 9-11: Aktivitet: Lav en køkkenrulleholder

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

I denne aktivitet skal eleverne lave en funktionel køkkenrulleholder. Der er fokus på, at eleverne kan følge en arbejdsbeskrivelse samt anvende de rigtige værktøjer og redskaber i udarbejdelsen af deres produkt.

Lav en køkkenrulleholder

Uge 12-14: Introduktion til pomponer

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

Lær at lave pomponer og Påskepomponer

I denne aktivitet skal eleverne lære, hvordan man laver en pompon, og dernæst skabe pomponer med påskeudtryk. Der er fokus på, at eleverne følger en arbejdsbeskrivelse, mestrer grundlæggende pomponteknikker og kan kombinere forskellige tilgængelige materialer, så et særligt produktudtryk fremtræder. Eleven kan frit vælge mellem at skabe en påskehare, påskekylling og påskeæg.

Lær at lave pomponer

Påskepomponer

Uge 16-20: Introduktion til symaskinen

Lektioner

Ca. 10

Varighed

5 uger

Lær at sy på maskine ved at designe og sy en pude

I denne aktivitet skal eleverne introduceres til, hvordan en symaskine fungerer. Herefter afprøver de symaskinen ved hver især at sy deres egen pude og dekorere den med motiver.

Der er fokus på, at eleverne gennem en forholdsvis nem syopgave lærer at betjene skolens symaskine.

Lær at sy på maskine

Uge 21-23: Aktivitet: Lav dit eget kryds og bolle-spil

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

I denne aktivitet skal eleverne arbejde produktorienteret, idet de skal skabe et funktionelt spil.

Der er fokus på, at eleverne arbejder håndværksmæssigt og ved brug af symaskine ud fra en arbejdsbeskrivelse kombineret med egne ideer. Der arbejdes med bløde og hårde materialer i kombination.

Lav dit eget kryds og bolle-spil

Uge 24-26: Introduktion til at snitte

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

Lær at snitte, Snit en slange, Snit en glad figur

I disse aktiviteter arbejdes der på forskellig vis med, at eleverne lærer at snitte.

Der er fokus på sikkerhedsreglerne for snitning med kniv, og hvordan man snitter med et jævnt resultat.

Lær at snitte

Snit en slange

Snit en glad figur