Årsplan 5. klasse

skoleåret 2016/2017

Dette forslag til en årsplan for 5. klasse tager udgangspunkt i færdigheds- og vidensmål efter 4./5./6./7. klassetrin på tværs af fagets tre kompetenceområder med hensyn til de tværgående temaer.

Det vil være forskelligt fra klasse til klasse og fra elev til elev, hvor lang tid der arbejdes med de enkelte aktiviteter og forløb, og derfor skal årsplanen opfattes som vejledende.

Uge 33: Velkommen til Håndværk og design-faget

Lektioner

Ca. 2

Varighed

1 uge

Fortæl eleverne om faget, og hvad det betyder, at to fag er blevet til et. Du kan læse mere om det her.

Årsplanen

Vis eleverne årsplanen, og tal med dem om de forskellige aktiviteter og forløb, som I skal arbejde med i løbet af året. Print den evt., og bed eleverne om at sætte den i deres designmappe.

Designmappen

Udlevér et ringbind med plasticlommer på for- og bagside, så eleverne kan selv kan designe mappens omslag. Aftal evt. med billedkunstlæreren, at dette må gøres i skoleårets første billedkunsttimer.

Krav til designmappens for- og bagside: Tydeligt for- og efternavn, klasse og årstal; noget, der fortæller noget om den person, som udsmykker mappen; at mappen tilhører faget Håndværk og design.

Lad eleverne bruge aviser (typografi), magasiner (illustrationer), farveblyanter, tusser, fedtfarver, akvarelmaling m.m. til designet.

Læs mere om designmappen her.

Portalen

Vis eleverne portalen, og fortæl dem, hvordan den er bygget op, og hvordan den skal anvendes. Tag udgangspunkt i årets første designforløb: String Art, og tal med eleverne om:

  • at portalen er en resurse for elever og lærere, men at det primære fokus er på håndens arbejde.
  • at der er opstillet tydelige mål for alle aktiviteter og designforløb, så de altid kan se, hvad de skal lære.
  • at der er en elevversion af hver aktivitet og hvert forløb, som de både kan tilgå i undervisningen og hjemme.
  • at der også er en lærerversion, men det er kun læreren, der bruger denne.
  • at de skal arbejde skiftevis med aktiviteter og designforløb, så de lærer teknikker og håndværksmæssige færdigheder såvel som designprocesser.
  • at der altid er komplette materiale- og værktøjslister.
  • at der er videoer, arbejdsbeskrivelser, arbejdstegninger, links m.m.

Uge 34-41: Introduktion til designprocessen

Lektioner

Ca. 16

Varighed

8 uger

Design et brætspil

I dette forløb bliver eleverne præsenteret for designprocessens redskaber og elementer. Med en undersøgende, ideudviklende og eksperimenterende tilgang til emnet brætspil lærer eleverne at undersøge emnet samt udvikle ideer og forarbejde materialet til personlige brætspil med modtageren for øje. Der er fokus på designprocessen og modtageren af brætspillet.

Design et brætspil

Uge 43-45: Introduktion til at save og sømme

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

Designforløbet String Art

I dette designforløb skal eleverne designe et String Art-produkt.

Der er fokus på, at eleverne ud fra inspiration skitserer egne ideer til et motiv, som overføres til en træplade vha. søm og garn.

Lær at save, sømme, bore og slibe

Lær at male på træ

String Art

Uge 46-51: Juletema

Lektioner

Ca. 12

Varighed

6 uger

Lav en lysestage og Lav julepynt i filt

I ugerne op til jul foreslår vi ovenstående to aktiviteter, men på portalen (Tema/Jul) er der mange flere aktiviteter at tilgå.

I aktiviteten ”Lav en lysestage” skal eleverne vha. af en træklods, en sav og et hulbor lave en lysestage til forskellige størrelser lys. Stagen kan laves som en almindelig lysestage med plads til flere lys eller som en adventsstage.

I aktiviteten ”Lav julepynt i filt” sys der i hånden, og der arbejdes med dekoration. Der kan frit vælges mellem at sy et julehjerte, en snemand og en engel.

Lav en lysestage

Lav julepynt i filt

Uge 1-4: Introduktion til at brodere

Lektioner

Ca. 8

Varighed

4 uger

Lær at brodere og Brodér dit eget motiv 1

I denne aktivitet skal eleverne afprøve og arbejde med kantsting, korssting, sildebenssting og fladsyning. Vha. de tillærte broderiteknikker skal eleverne designe og brodere deres eget motiv.

Lær at brodere

Brodér dit eget motiv 1

Uge 5-6-8: Designforløb

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

Sashiko-inspireret papirbroderi

I dette designforløb skal eleverne møde kunsthåndværker Tine Wessel, som fremviser sin designproces i arbejdet med papirbroderi. Der er fokus på, at eleven fremstiller sit eget produkt ud fra et oplæg, og at eleven kan forholde sig til sin egen designproces.

Papirbroderi

Uge 9-12 : Designforløb

Lektioner

Ca. 8

Varighed

4 uger

Mønsterdesign med prikker

I dette designforløb skal eleverne arbejde med mønstre med udgangspunkt i den enkle form prikken. Der er fokus på, at eleverne arbejder med ét designelement, at de får gode ideer og laver deres egen stencil.

Mønsterdesign med prikker

Uge 13-14: Påsketema: Introduktion til at save og slibe

Lektioner

Ca. 4

Varighed

2 uger

Påskeæg i træ

I denne aktivitet skal eleverne arbejde med at save og slibe, at tegne skitser og overføre billeder til træ. Designelementet prikken kan evt. også indgå her.

Lær at save, sømme, bore og slibe

Påskeæg i træ

Uge 16-20: Introduktion til at save, afmåle og væve

Lektioner

Ca. 10

Varighed

5 uger

Lav din egen skammel

I denne aktivitet skal eleverne kombinere hårde og bløde materialer og skabe en skammel. Der er fokus på, at eleverne arbejder med at afmåle, save lige, save vinkler og væve et sæde.

Lær at save, sømme, bore og slibe

Lær at væve

Lav din egen skammel

Uge 21-26: Introduktion til symaskinen

Lektioner

Ca. 12

Varighed

6 uger

Lær at sy på maskine ved at designe og sy en pude

I denne aktivitet skal eleverne introduceres til, hvordan en symaskine fungerer. Herefter afprøver de symaskinen ved hver især at sy deres egen pude og dekorere den med motiver.

Der er fokus på, at eleverne gennem en forholdsvis nem syopgave lærer at betjene skolens symaskine.

Lær at sy på maskine

Uge 24-26: Introduktion til at snitte

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

Lær at snitte, Snit en slange, Snit en glad figur

I disse aktiviteter arbejdes der på forskellig vis med, at eleverne lærer at snitte.

Der er fokus på sikkerhedsreglerne for snitning med kniv, og hvordan man snitter med et jævnt resultat.

Lær at snitte

Snit en slange

Snit en glad figur