Årsplan 6. klasse

skoleåret 2016/2017

Dette forslag til en årsplan for 6. klasse tager udgangspunkt i færdigheds- og vidensmål efter 4./5./6./7. klassetrin på tværs af fagets tre kompetenceområder med hensyn til de tværgående temaer.

Det vil være forskelligt fra klasse til klasse og fra elev til elev, hvor lang tid der arbejdes med de enkelte aktiviteter og forløb, og derfor skal årsplanen opfattes som vejledende.

Uge 33: Velkommen til Håndværk og design-faget

Lektioner

Ca. 2

Varighed

1 uge

Fortæl eleverne om faget, og hvad det betyder, at to fag er blevet til et. Du kan læse mere om det her.

Årsplanen

Vis eleverne årsplanen, og tal med dem om de forskellige aktiviteter og forløb, som I skal arbejde med i løbet af året. Print den evt., og bed eleverne om at sætte den i deres designmappe.

Designmappen

Udlevér et ringbind med plasticlommer på for- og bagside, så eleverne kan selv kan designe mappens omslag. Aftal evt. med billedkunstlæreren, at dette må gøres i skoleårets første billedkunsttimer.

Krav til designmappens for- og bagside: Tydeligt for- og efternavn, klasse og årstal; noget, der fortæller noget om den person, som udsmykker mappen; at mappen tilhører faget Håndværk og design.

Lad eleverne bruge aviser (typografi), magasiner (illustrationer), farveblyanter, tusser, fedtfarver, akvarelmaling m.m. til designet.

Læs mere om designmappen her.

Portalen

Vis eleverne portalen, og fortæl dem, hvordan den er bygget op, og hvordan den skal anvendes. Tag udgangspunkt i årets første designforløb: String Art, og tal med eleverne om:

  • at portalen er en resurse for elever og lærere, men at det primære fokus er på håndens arbejde.
  • at der er opstillet tydelige mål for alle aktiviteter og designforløb, så de altid kan se, hvad de skal lære.
  • at der er en elevversion af hver aktivitet og hvert forløb, som de både kan tilgå i undervisningen og hjemme.
  • at der også er en lærerversion, men det er kun læreren, der bruger denne.
  • at de skal arbejde skiftevis med aktiviteter og designforløb, så de lærer teknikker og håndværksmæssige færdigheder såvel som designprocesser.
  • at der altid er komplette materiale- og værktøjslister.
  • at der er videoer, arbejdsbeskrivelser, arbejdstegninger, links m.m.

Uge 34-37: Designforløb

Lektioner

Ca. 8

Varighed

4 uger

Mønsterdesign med prikker

I dette forløb skal eleverne arbejde med mønstre med udgangspunkt i den enkle form prikken. Der er fokus på, at eleverne arbejder med ét designelement, at de får gode ideer og laver deres egen stencil.

Mønsterdesign med prikker

Uge 38-41, 43-46: Introduktion til designprocessen

Lektioner

Ca. 16

Varighed

8 uger

Design et brætspil

I dette forløb bliver eleverne præsenteret for designprocessens redskaber og elementer. Med en undersøgende, ideudviklende og eksperimenterende tilgang til emnet brætspil lærer eleverne at undersøge emnet samt udvikle ideer og forarbejde materialet til personlige brætspil med modtageren for øje. Der er fokus på designprocessen og modtageren af brætspillet.

Design et brætspil

Uge 47-49: Designforløb

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

Sashiko-inspireret papirbroderi

I dette designforløb skal eleverne møde kunsthåndværker Tine Wessel, som fremviser sin designproces i arbejdet med papirbroderi. Der er fokus på, at eleven fremstiller sit eget produkt ud fra et oplæg, og at eleven kan forholde sig til sin egen designproces.

Papirbroderi

Uge 50-51: Juletema

Lektioner

Ca. 4

Varighed

2 uger

Lav et juletræ i glas

I denne aktivitet skal eleverne arbejde med materialet glas. Der er fokus på design- og skabelsesprocessen og på, hvordan man skærer i glas.

Lav et juletræ i glas

Uge 1-6: Designforløb

Lektioner

Ca. 12

Varighed

6 uger

Navneklude anno 2016

(En ekskursion og et samarbejde med historie anbefales)

I dette designforløb skal eleverne forholde sig til den danske, materielle kulturarv, som navneklude er en væsentlig del af. Der er fokus på at forstå og arbejde med navnklude i et fortids- og et nutidsperspektiv. Der kan arbejdes på forskellige niveauer og med flere sværhedsgrader.

Navneklude anno 2016

Uge 8-10: Designforløb

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

Idolportrætter

I dette forløb skal eleverne, med udgangspunkt i popkunsten, arbejde med idoler og med, hvad et idol betyder for en selv. Der er fokus på indsamling af viden, skitsetegning og stenciltryk.

Idolportrætter

Uge 11-14, 16-17: Design- og arkitektforløb

Lektioner

Ca. 12

Varighed

6 uger

Arne Jacobsen

I dette forløb skal eleverne tænke og agere som en designer. De vil på kreativ vis blive ført gennem designprocessens mange faser fra inspiration til færdigt produkt. Der er fokus på det organiske formsprog, design- og skabelsesprocessen, og endvidere får eleverne et grundigt kendskab til, hvem Arne Jacobsen var.

Arne Jacobsen

Uge 18-20: Introduktion til metal

Lektioner

Ca. 6

Varighed

3 uger

Lær at lave smykker

I denne aktivitet arbejdes der med materialet metal. Eleverne lærer bl.a. at save, stanse og slibe metal. Der er fokus på, at eleverne skitsetegner og lærer at mestre håndværket.

Lær at lave smykker

Uge 21-26: Introduktion til at save, afmåle og væve

Lektioner

Ca. 12

Varighed

6 uger

Lav din egen skammel

I denne aktivitet skal eleverne kombinere hårde og bløde materialer og skabe en skammel. Der er fokus på, at eleverne arbejder med at afmåle, save lige, save vinkler og væve et sæde.

Lær at save, sømme, bore og slibe

Lær at væve

Lav din egen skammel