Aktiviteter og designforløb

Portalen kan anvendes som det bærende element i undervisningen. Hensigten er, at du som underviser styrkes i din rolle som formidler vha. de muligheder, det digitale medie tilbyder.

Indholdet lægger op til, at din undervisning foregår på tværs af tid, sted og rum, hvilket netop er portalens styrke. Hermed menes,

 • at både lærer og elev via unilogin altid kan tilgå portalen og gøre brug af dens mange læringsmuligheder, også uden for undervisningssituationen
 • at den digitale resurse, som portalens læringsrum er, understøtter underviserens formidlende rolle i dennes læringsrum
 • at det digitale medie bringer kommunikationsformer fra andre steder og rum ind i læringsrummet, og at denne formidling er med til at skabe kreativ, innovativ og dynamisk undervisning.

Portalens indhold er struktureret ud fra,

 • at eleverne kan arbejde i bløde materialer
 • at eleverne kan arbejde i hårde materialer
 • at eleverne kan tilegne sig håndværksmæssige færdigheder
 • at eleverne kan arbejde kreativt, innovativt og entreprenant igennem forskellige designforløb.

Ideen med at strukturere indhold på denne måde er, at det skal være muligt at tilgå og arbejde håndværksmæssigt med færdigheder inden for enten bløde eller hårde materialer. Vi anser det for nødvendigt, at eleverne tilegner sig forskellige håndværksmæssige færdigheder – dels forud, dels samtidig med at de lærer at arbejde kreativt, innovativt og entreprenant gennem forskellige designforløb.

Hermed mener vi, at håndværksmæssig kunnen opnås gennem målrettede læreprocesser, som er det, portalen tilbyder via mængden af aktiviteter og visse designforløb. Det, at eleverne tilegner sig forskellige håndværksmæssige færdigheder, styrker deres evne til at kombinere disse færdigheder med viden på nye måder, hvilket gør dem i stand til at designe og være kreative. Videre arbejdes der med innovative og entreprenante arbejdsformer gennem en styret kreativ proces, hvor eleverne målrettet arbejder med at skabe, forny og ændre noget, som har værdi for andre, samt føre ideen ud i livet.

Nogle steder skriver vi, at en aktivitet eller et designforløb er tiltænkt et bestemt klassetrin. Er dette ikke anført, kan aktiviteten eller designforløbet benyttes fra 4.-7. klassetrin.

I alle aktiviteter og designforløb er det muligt at tilgå både en lærer- og en elevversion. Elevversionen vil altid være den, man kommer ind på som det første, og herefter kan man som lærer vælge at klikke sig videre ind i en lærerudgave af samme aktivitet/forløb. Det vil variere, hvor meget disse to versioner adskiller sig fra hinanden.

Alle aktiviteter/forløb er bygget op omkring en fast struktur, som altid består af:

 • Materialeliste
 • Værktøjsliste
 • Varighed
 • Links til læringsmål, FFM m.m. (kun lærerversion)
 • Resurser
 • Om aktiviteten/forløbet
 • Læringsmål (kun elevversion)
 • Trin for trin
 • Tips (ideer til, hvordan man kan arbejde videre)

Endvidere optræder faktasider, links, videoer m.m., som er med til at understøtte elevernes læringsproces.