En resurseportal

Håndværk og design-portalen er en resurse i og for faget, hvor læreren og eleven vha. it som en naturlig del af faget arbejder med:

 • et håndværk
 • kreative, kognitive og kropslige erfaringer
 • forskellige materialer, teknikker og resurser
 • designprocesser
 • forståelse for materiel kultur
 • resurser, miljø, bæredygtighed og udvikling

Vi tror på, at faget primært skal foregå i og med hænderne, og derfor er portalens hensigt at facilitere lærerens undervisning og elevernes kreative udfoldelse. I alle aktiviteter og designforløb er der forskellige resurser, som understøtter læringsprocessen, kontinuiteten i faget, fantasien og den kreative udfoldelse.

Et eksempel på portalen som resurse i et designforløb er forløbet Papirbroderi. Her indgår flere resurser, som faciliterer dels lærerens undervisning, dels elevernes læringsproces:

 • Elevversion såvel som lærerversion
 • Komplet materiale- og værktøjsliste
 • Video, hvor eleverne møder kunsthåndværkeren Tine Wessel, som eksemplarisk viser en designproces med udgangspunkt i papirbroderi og Sashiko-teknikken.
 • Informationssøgning på nettet om broderiteknikken Sashiko
 • Trin for trin-arbejdsbeskrivelse
 • Billeder

Ovenstående er et eksempel på, hvordan portalen bliver en resurse for både lærer og elev. Læreren har mulighed for at sætte sig grundigt ind i et forløb via lærerversionen forud for opstart. Fx skal læreren ikke selv undersøge, hvad Sashiko er og betyder, eller selv designe et forløb.

Designforløbet introduceres eksemplarisk ved, at eleverne ser videoen om, hvordan en designproces kan foregå. Det er med til at skabe en ny læringsvej, idet læreren ikke er den primære aktør i kommunikationen af læring. Den visuelle repræsentation af en kunsthåndværker og dennes designproces skaber værdi for eleverne og deres videre lærings- og designproces.

Portalen styrker lærerens kreative rolle som underviser, idet læreren frit kan hoppe ind og ud af det, som det digitale miljø tilbyder. Fx kan læreren i Papirbroderi, når eleverne går i stå i deres designproces, mange har brug for hjælp, og tavlen med navne er lang, henvise til, at eleverne kan gense videoen og via den selv komme videre.

I det hele taget skal links, arbejdstegninger, beskrivelser, film, opskrifter, tegninger, brain breaks m.m. opfattes som en resurse til læreren, så denne kommunikativt i samspil med portalen kan understøtte elevens læringsproces.

Endvidere er det nu muligt for eleven at tilgå faget uden for undervisningslektionerne, idet eleven frit kan tilgå portalen uden for den institutionelle ramme, hvilket skaber helt nye muligheder for faget. Eleverne kan arbejde videre hjemme, forberede sig, styrke håndværksmæssige færdigheder og teknikker osv.

Sådan bruger du portalen i praksis

Når du som underviser gør brug af Håndværk og design-portalen, er den didaktiske tilgang tænkt på følgende måde i forhold til elevversion og lærervejledning:

 • Når du er i undervisningsrummet, er det altid elevversionen, du underviser ud fra, og som eleverne har adgang til.
 • Lærervejledningen, som er struktureret på samme måde som elevversionen, er din guideline til, hvordan vi har tænkt, at du praktiserer undervisningssituationen didaktisk. Den er vejledende og tænkt som et hjælperedskab i din forberedelse.
 • I lærervejledningen finder du ofte et Tips-afsnit, hvor du får gode ideer inden for det givne emne i forhold til fx undervisningsdifferentiering, evalueringsformer, andre måder at gå til aktiviteten/forløbet på, udstillinger m.m.