Nyt fag, ny fagdidaktik

Undervisningsministeriet besluttede i forbindelse med folkeskolereformens implementering at afvikle de traditionelle fag Sløjd og Håndarbejde og erstatte disse med ét nyt fag, Håndværk og design.

Ved en sådan politisk beslutning står den nuværende faglærer over for at redefinere sig selv og sin egen faglige forankring. Fra at have undervist i enten Sløjd eller Håndarbejde skal den enkelte underviser nu genfinde sig selv i det nye fag. Det kan for nogle virke uoverskueligt eller måske ligefrem som en amputering af en selv, hvor andre muligvis vil opleve det som en udfordring, der synes tiltalende.

Summa summarum er, at uanset hvilken følelse den pågældende underviser måtte have, skal det være muligt for denne at kunne genfinde sig selv og arbejde målrettet med Håndværk og design-faget i Alineas nye portal.

Derfor har det i denne portal været vigtigt at definere det nye fag ud fra fagformål, læseplan, kompetence-, færdigheds- og vidensmål, så alle faglærere, uanset køn og alder, har mulighed for at kunne genkende sig selv og sit fag og samtidig gøre brug af portalen og dens mange muligheder.

Det nye i faget er, at eleverne skal støttes i at være innovative og entreprenante, når en designopgave skal løses. Dette skal ske samtidig med, at man trækker på færdigheder og materialer fra begge tidligere fag.

Netop derfor finder vi det vigtigt, at undervisningsindholdet på portalen både tager afsæt i en pro- og retrospektiv forståelse, idet vi tror på, at det kan være med til at styrke genkendeligheden for den enkelte faglærer, styrke udviklingen og forankringen af det nye fag samt skabe gode rammer for en kreativ og designfokuseret undervisning i samspil mellem det digitale miljø (portalen), underviseren og eleven.